Strona główna
Szukaj
Logowanie

Aktualnie zalogowany: Gość
46/ZP/WR/U 2019 INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY Ilość wyświetlen: 14

  Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

                          Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi                                        

ul. Okólna 181, 91-520 Łódź

   Centrala telefoniczna: 42 617 72 11      fax: 42 659 03 18     Sekr. Dyr. 42 659 00 11

e-mail: clchp@centrumpluc.com.pl

www.centrumpluc.com.pl

 

                                                                     Łódź, dnia 06.09.2019r.

 

L.dz. WZZOZCLChPłiR/ZP/46-2/2019

 

 

 

                                                                                                         

Dotyczy:  przygotowywania posiłków dla pacjentów WZZOZCLChPłiR w Łodzi

 

Numer sprawy: 46/ZP/WR/U/19

 

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

                Na podstawie art. 67 ust. 13 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi informuje, że :

 

W dniu: 4 września 2019 zawarł umowę  na okres 33 dni  w przedmiocie: przygotowanie całodziennych posiłków dla pacjentów oraz dostarczenie ich własnym środkiem transportu do oddziałów szpitalnych mieszczących się na terenie Szpitala w Tuszynie, ul. Szpitalna 5, oraz w Łodzi, ul. Okólna 181 na zasadzie cateringu

Wykonawca: GREK RTC S.A., Piątkowska 83R, 95-100 Zgierz

 

Termin wykonania zamówienia: od 5 września 2019 przez okres 33 dni.

Podstawa prawna: art. 67 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano BZP: 06.09.2019r. nr 510187613-N-2019

Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zamówienia.

Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zamówienia.

Zamawiający przeprowadził postępowanie przetargowe w trybie art. 138g. Wykonawca wybrany w postępowaniu zobowiązany był do zawarcia umowy z dniem 6 września 2019 roku przez okres 36 miesięcy. W dniu 2 września wpłynęło Odwołanie do Zespołu na czynność wyboru oferty.

Z uwagi, że umowa z zawarta w poprzednim postępowaniu wygaśnie 4/5 września 2019 a Zespół musi zapewnić wyżywienie pacjentów hospitalizowanych w Zespole, Szpital zawrze umowę na okres 33 dni, tj. do czasu ewentualnych skutków prawnych odwołania jednego z Oferentów.

Oferentów.