Strona główna
Szukaj
Logowanie

Aktualnie zalogowany: Gość
Dzierżawa Szamba o pojemności 2m3 zlokalizowanego na terenie WZZOZCLChPłiR w Ło... Ilość wyświetlen: 24


OGŁOSZENIE

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc                 i Rehabilitacji w Łodzi

ul. Okólna 181, 91-520 Łódź,

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na dzierżawę:

 1. Szamba o pojemności  2m3 zlokalizowanego na terenie WZZOZCLChPłiR w Łodzi na działce 63/8 przy ul. Okólnej 181.

 

2. Termin   składania   ofert: 25 września 2019r. godz. 0900  Kancelaria   Zespołu  –  budynek administracji (II piętro) - Łódź, ul. Okólna 181.

 Minimalna stawka za czynsz dzierżawny wynosi odpowiednio:

                                                                             -200,00 zł netto

 Dzierżawca określi w ofercie okres na jaki ma być zawarta umowa oraz określi kwotę netto za przedmiot dzierżawy.

 

Ø  Dzierżawca dołączy do składanej oferty aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  lub aktualny wypis z CEIDG oraz poda numer REGON i NIP.

 

Informacje pod tel.: 042  61 77 290 oraz na stronie  internetowej:www.centrumpluc.com.pl

                        

Istotne warunki umowy dzierżawy:

Ø  okres obowiązywania:

·         max. do 5 lat od dnia podpisania umowy

·         czynsz płatny miesięcznie;

Ø  wpłata zabezpieczenia określonych w umowie należności w wysokości 3 miesięcznego  czynszu w terminie 7 dni od daty obowiązywania umowy.

Ø  Wzór  umowy dzierżawy  do wglądu u Wydzierżawiającego

 Wydzierżawiający dokona wyboru oferty, która będzie zawierała najwyższą stawkę cenową netto dzierżawy za  przedmiot dzierżawy.

 Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 Koszty związane z przystosowaniem obiektu dzierżawy do prowadzenia działalności ponosi Dzierżawca.

 

Łódź, dnia 02.09.2019r.