Strona główna
Szukaj
Logowanie

Aktualnie zalogowany: Gość
35/zp/wr/19 dOSTAWA Produktów leczniczych w programie lekowym dla WZZOZCLChPłiR ... Ilość wyświetlen: 27

  Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

                          Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi                                        

ul. Okólna 181, 91-520 Łódź

   Centrala telefoniczna: 42 617 72 11      fax: 42 659 03 18     Sekr. Dyr. 42 659 00 11

e-mail: clchp@centrumpluc.com.pl

www.centrumpluc.com.pl

 

                                                                     Łódź, dnia 16.07.2019r.

 

L.dz. WZZOZCLChPłiR/ZP/35-3/2019

 

 

 

                                                                                                         

Dotyczy:  dostawy leku OPDIVO dla  WZZOZCLChPłiR w Łodzi

 

Numer sprawy: 35/ZP/WR/D/19

 

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

                Na podstawie art. 67 ust. 13 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi informuje, że :

 

W dniu: 12 lipca 2019 zawarł umowę  na dostawę:

Nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

10mg/ml, fiol 4ml

fiol

780

Nivolumabum, koncentrat do sporządzania roztwotu do infuzji

10mg/ml, fiol 10ml

fiol

1560

Wykonawca: Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o.ul. Krzemieniecka 12054-613 Wrocław

Oraz PGF SA ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź

Reprezentowane przez:URTICA Sp. z o.o.ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław

 

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Podstawa prawna: art. 67 ust 1 pkt 1a

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano UE. Publikacja: 2019/S 135-332043

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Uzasadnienie faktyczne: Jednym Wykonawcą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który ma wyłączne prawo do dystrybucji produktu leczniczego- nivolumabum 10mg/ml fiol 4ml oraz 10mg/ml, fiol 10ml jest firma URTICA Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

              Kierownik

Działu Zamówień Publicznych

 

    Jakub Sienkiewicz