Strona główna
Szukaj
Logowanie

Aktualnie zalogowany: Gość
15/ZP/WR/U/19 iNFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY Ilość wyświetlen: 33

  Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

                          Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi                                        

ul. Okólna 181, 91-520 Łódź

   Centrala telefoniczna: 42 617 72 11      fax: 42 659 03 18     Sekr. Dyr. 42 659 00 11

e-mail: clchp@centrumpluc.com.pl

www.centrumpluc.com.pl

 

                                                                     Łódź, dnia 02.05.2019r.

 

L.dz. WZZOZCLChPłiR/ZP/15-2/2019

 

 

 

                                                                                                         

Dotyczy:  wykonanie kompleksowych usług sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego           i czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w WZZOZCLChPłiR          w Łodzi

 

Numer sprawy: 15/ZP/WR/U/19

 

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

                Na podstawie art. 67 ust. 13 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi informuje, że :

 

W dniu: 15 kwietnia 2019 zawarł umowę  na usługę:  wykonanie kompleksowych usług sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego i czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w WZZOZCLChPłiR  w Łodzi

Wykonawca: KONSORCJUM Vendi Cleaning Sp. z o.o. (Lider), ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź

 

Termin wykonania zamówienia: od 16 kwietnia 2019 do 31 maja 2019 roku

Podstawa prawna: art. 67 ust 1 pkt 3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano BZP 02/05/2019.

 

 

 

 

 

              Kierownik

Działu Zamówień Publicznych

 

    Jakub Sienkiewicz