Strona główna
Szukaj
Logowanie

Aktualnie zalogowany: Gość
21/ZP/WR/U/19 Informacja o zawarciu umowy Ilość wyświetlen: 23

  Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

                          Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi                                        

ul. Okólna 181, 91-520 Łódź

   Centrala telefoniczna: 42 617 72 11      fax: 42 659 03 18     Sekr. Dyr. 42 659 00 11

e-mail: clchp@centrumpluc.com.pl

www.centrumpluc.com.pl

 

                                                                     Łódź, dnia 05.06.2019r.

 

L.dz. WZZOZCLChPłiR/ZP/21-2/2019

 

 

 

                                                                                                         

Dotyczy: nadzór autorski dla  WZZOZCLChPłiR w Łodzi

 

Numer sprawy: 21/ZP/WR/U/19

 

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

                Na podstawie art. 67 ust. 13 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi informuje, że :

 

W dniu: 1 czerwca 2019 zawarł umowę  na usługę: nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem INFOMEDICA związane z ochroną praw wynikających z odrębnych przepisów.

Wykonawca: Asseco Poland S.A, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów

 

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Podstawa prawna: art. 67 ust 1 pkt 1b

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano BZP.

 

 

 

 

 

              Kierownik

Działu Zamówień Publicznych

 

    Jakub Sienkiewicz