Strona główna
Szukaj
Logowanie

Aktualnie zalogowany: Gość
Zamówienia publiczne Ilość wyświetlen: 353073

Data utworzenia/ modyfikacjiNazwa przetarguplik SIWZ
2019-09-1847/ZP/PN/19 Dostawy produktów leczniczych, substancji specjalnego przeznaczenia żywieniowego do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
2019-09-1836.19 Usługa utylizacji materiałów medycznych WZZOZCLChPłiR w Łodzi
2019-09-09Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Część I - Wykonywanie i opisywanie badań obrazowych w zakresie tomografii komputerowej dla pacjentów Szpitala Chorób Pluc im. Bł. O. R. Chylińskiego w Łodzi oraz Poradni Specjalistycznych WZZO
2019-09-0646/ZP/WR/U 2019 INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
2019-09-1145.19 Przebudowa części pomieszczeń szpitalnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji Tuszynie przy ul. Szpitalnej
2019-09-16Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji okulistycznych
2019-09-02Dzierżawa Szamba o pojemności 2m3 zlokalizowanego na terenie WZZOZCLChPłiR w Łodzi na działce 63/8 przy ul. Okólnej 181.
2019-09-1144.19 Usługa serwisowania, napraw aparatów RTG WZZOZCLChPłiR w Łodzi
2019-09-1143/ZP/PN/19 Dostawa preparatów do dekontaminacji powierzchni oraz skóry i błon do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
2019-09-05Zabezpieczenie opieki lekarskiej w Odziale Urologii i Onkologii Urologicznej WZZOZCLChPłiR w Łodzi
2019-09-0442/ZP/PN/19 Dostawa paliw do samochodów słuzbowych WZZOZCLChPłiR w Łodzi
2019-08-2634/ZP/PN/19 Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
2019-08-2139.19 Usluga przygotowywania posiałków dla pacjentów WZZOZCLChPłiR w Łodzi
2019-07-1037/ZP/WR/U/19 Inf o zawarciu umowy
2019-08-1938.19 Dostawa tlenu medycznego będącego lekiem wraz z dzierżawą zbiorników, parownic, rozprężalni oraz butli dla WZZOZCLChPłiR w Łodzi
2019-08-0640.19 Usługa serwisowania, napraw aparatów RTG
2019-08-2633.19 Przebudowa części pomieszczeń szpitalnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji Tuszynie przy ul. Szpitalnej 5
2019-09-0941/ZP/PN/19 Oczyszczalnia ścieków
2019-07-1635/zp/wr/19 dOSTAWA Produktów leczniczych w programie lekowym dla WZZOZCLChPłiR w Łodzi (Obdivo)
2019-06-2415/ZP/WR/U/19 iNFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
2019-07-0516.19 Obsługa całodobowa oczyszczalni ścieków WZZOZCLChPłiR w Łodzi
2013-06-17Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i ocena punktowa 27/ZP/ZOC/2013
2019-06-2127/ZPWR/U/19 Inf o zawarciu umowy
2019-07-2528/ZP/PN/19 Dostawa produktów leczniczych do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
2019-06-2121/ZP/WR/U/19 Informacja o zawarciu umowy
2019-04-03OGŁOSZENIE Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ul. Okólna 181, 91-520 Łódź, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę: 1. Pomieszczeń o łącznej powierzchni 50,57 m
2019-06-2125/ZP/WR/D/2019 iNFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
2019-07-1630.19 Usługa sprzątania wewnętrznego pomieszczeń Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
2019-06-2131/ZP/WR/D/19 Informacja o zawarciu umowy
2019-06-2132/ZP/WR/2019 Informacja o zawarciu umowy